โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ
ทัวร์ญี่ปุ่น ( 47 )
ITC XJ96 ทัวร์ Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว  ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ITC XJ96
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
38,888 บาท
เที่ยว ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ
ช้อป ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ
กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น+บุฟเฟ่ต์เมล่อน
พิเศษ -
พัก พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
บิน THAI AIR ASIA X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS HOKF_HOKXJ   HOKKAIDO FLOWER MOTHER 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : TAS HOKF_HOKXJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
38,900 บาท
เที่ยว สวนชิคิไซโนะโอกะ - คลองโอตารุ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ
ช้อป ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ST LAVENDERHOK6D_XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ST LAVENDERHOK6D_XJ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า,ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ,สวนชิคไซโนะโอกะ
ช้อป ห้างอิออนทาวน์,ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ ไอศครีมรสลาเวนเดอร์
พัก ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS AUHAHOK_XJ AUTUMN HAKODATE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : TAS AUHAHOK_XJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว บ่อโคลนจิโกคุดานิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ
ช้อป ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ เเช่ออนเซน
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS HOKL_HOKXJ   HOKKAIDO LAVENDER  5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : TAS HOKL_HOKXJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อป ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ช้อปปิ้ง JR TOWER - ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต
กิน เมล่อน + บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS SUMHON2_OSATYOTG FLOWER SUMMER HONSHU PROGRAM 6 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ : TAS SUMHON2_OSATYOTG
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ภุเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - วนอุทยานฮาโกเน่ - วัดอาซะกุซ่า
ช้อป ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT HOK11 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด GO WENT GONE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ZT HOK11
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
เที่ยว โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ช้อป ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
กิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ ทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟูราโน่ - ชมความมหัศจรรย์ "บ่อน้ำสีฟ้า"
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS SUMKAN_TYOTG SUMMER KANTO PROGRAM 6 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : TAS SUMKAN_TYOTG
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
เที่ยว วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดใหญ่ไดบุทสึ
ช้อป ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS SUMNTOSA_NGOTG SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA PROGRAM 6 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : TAS SUMNTOSA_NGOTG
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
เที่ยว หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - วัดโทไดจิ
ช้อป ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต แจ๊สดรีม – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์
กิน -
พิเศษ อิสระ 1 วัน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
IAW-CTSTG-JP05-1 ทัวร์ Flower Blossom In Hokkaido 5 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : IAW-CTSTG-JP05-1
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท
เที่ยว ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า เมืองบิเอะ คลองโอตารุ ซัปโปโร อิสระเต็มวัน
ช้อป มิตซุย เอ้าท์เลท
กิน -
พิเศษ -
พัก 4 ดาว
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X