โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ตะวันออกกลาง ( 38 )
NLC EG84MS ทัวร์ อียิปต์ WOW!! EGYPT DISCOVERY 6 วัน บิน MS
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ : NLC EG84MS
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว มหาปิรามิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สุเหร่ามูฮัมหมัด อาลี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไคโร อเล็กซานเดรีย ดินแดนไข่มุกแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
ช้อป ตลาดข่านแอลคาลีลี
กิน -
พิเศษ ล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อ
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EGYPT AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
PV EGJO8D-MS EGYPT JORDAN 8 วัน 5 คืน บิน MS
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง
รหัสทัวร์ : PV EGJO8D-MS
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
54,888 บาท
เที่ยว ไคโร-กีซ่า-เดดซี-เพตร้า-อัมมาน-เจอราช
ช้อป ตลาดข่านเอลคาลีลี
กิน บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์
พิเศษ ระบำหน้าท้อง(Belly Dance)
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EGYPT AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
PV EG8D6N-MS SUPER GRAND EGYPT  8 วัน 5 คืน บิน MS
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ : PV EG8D6N-MS
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
52,888 บาท
เที่ยว เมมฟิส - ซัคคาร่า - เมืองกีซ่า - กรุงไคโร
ช้อป ตลาดข่านเอลคาลีลี
กิน อาหารพื้นเมือง
พิเศษ ล่องเรือรับประทานอาหาร
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EGYPT AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT BT-JOD01_RJ ทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน เมืองเพตรา เมืองมรดกโลก 6 วัน 3 คืน บิน RJ
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง
รหัสทัวร์ : ZT BT-JOD01_RJ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
เที่ยว ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
ช้อป -
กิน -
พิเศษ พิเศษพักโรงแรม ระด้บ 5 ดาว
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Royal Jordanian Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ETT PLEEGYPT8D_MS ทัวร์ อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน บิน MS
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง อียิปต์
รหัสทัวร์ : ETT PLEEGYPT8D_MS
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
เที่ยว อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขื่อนอัสวาน วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ หุบผากษัตริย์ – วิหารพระนางฮัตเซปซุต – วิหารคานัค วิหารลัคซอร์ ปิระมิดกิซ่า – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์ – ตลาด-ข่านฯ
ช้อป ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
กิน ภัตตาคารอาหารจีน ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
พิเศษ พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี
พัก 5 ดาว
บิน EGYPT AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ETT MIRIRAN_7D ทัวร์ MIRACLE IRAN เตหะราน ชีราซ อิสฟาฮาน อะบียาเนห์ คาชาน 7 วัน 4 คืน บิน W5
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง
รหัสทัวร์ : ETT MIRIRAN_7D
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
47,900 บาท
เที่ยว เตหะราน ชีราซ อิสฟาฮาน อะบียาเนห์ คาชาน
ช้อป พรม และผ้าไหม นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ น้ำกุหลาบ ซึ่งผลิตจากสวนกุหลาบที่มีชื่อเสียงสำหรับส่งขายเป็นสินค้าออก
กิน -
พิเศษ -
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน MAHAN AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
PRD JD01 WOW Jordan 6 วัน 3 คืน บิน RJ
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง จอร์แดน
รหัสทัวร์ : PRD JD01
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
เที่ยว โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ, อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส, ปราสาทเครัค, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์, โรงละครโรมัน Roman Theatre, ทะเลทราย วาดิรัม Wadi Rum, น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์, ทะเลเดดซี
ช้อป -
กิน อาหารพื้นเมือง
พิเศษ -
พัก 4 ดาวหรือเทียบเท่า
บิน ROYAL JORDANIAN
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GTG AMGG35 อาร์เมเนีย จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน บิน W5
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง
รหัสทัวร์ : GTG AMGG35
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
เที่ยว วิหารเอคมิอัดซิน, โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต, วิหารเก๊กฮาร์ด, ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์เมเตห์คี, วิหารซีโอนี, วิหารสเวติสโคเวลี, โบสถ์เกอร์เกตี้
ช้อป -
กิน อาหารพื้นเมือง
พิเศษ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN”
พัก 4 ดาวหรือเทียบเท่า
บิน MAHAN AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GTG UB-HY18.1 อุซเบกิสถาน - คีว่า 8 วัน 6 คืน บิน HY
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง
รหัสทัวร์ : GTG UB-HY18.1
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
เที่ยว หอคอยทีวีแห่งทาซเค้นท์, ไลอับบี เฮ้าซ์, คาราวานซารายราบาติ มาลิค, โบราณสถานอัฟราซิยาบ, ชาห์ อิ ซินดาม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์
ช้อป ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า
กิน -
พิเศษ -
พัก 4 ดาวหรือเทียบเท่า
บิน UZBEKISTAN AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GTG AZGGAN-QR07 Grand Caucasus อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 12 วัน 9 คืน บิน QR
เส้นทาง : ตะวันออกกลาง อาร์มาเนีย
รหัสทัวร์ : GTG AZGGAN-QR07
จำนวนวันเดินทาง : 12 วัน 9 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
95,900 บาท
เที่ยว ยูนาร์แด๊ก, อิเชรี เชเคอร์, โกบัสตาน, ปราสาทแห่งอับชารอน, ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์เมเตห์คี, วิหารสเวติสโคเวลี, คอเคซัสใหญ่, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, จอร์จการ์นี่, วิหารเก๊กฮาร์ด
ช้อป -
กิน อาหารพื้นเมือง
พิเศษ ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง, ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน
พัก 4 ดาวหรือเทียบเท่า
บิน QATAR AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X