โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ตุรกี ( 9 )
TURKEY
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : PG : TUK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
เที่ยว เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - เมืองอังการา - -เมืองคัปปาโดเกีย - Salt lake – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม - นครใต้ดิน - Hot Air Balloon – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - วิหารอพอลโล เนโครโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองไอวาลิค - เมืองชานัคคาเล่ – ชมเมืองโบราณทรอย – ม้าโทรจัน – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ - Grand Bazaar
ช้อป ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Turkmenistan Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY FANTASTIC
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : GS : IST03
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
เที่ยว อังการ่า – คัปปาโดเกีย – สุสานอตาเติร์ก - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง - เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
ช้อป สไปซ์ มาเก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Mahan Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : ITC : TKIST01
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย •นครใต้ดินชาดัค • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop • ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) • คาราวานสไลน์ • เมืองคอนย่า • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • เมืองปามุคคาเล่ •ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง • เมืองชานัคคาเล • เมืองทรอย • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย • กรุงอิสตันบูล • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ์ • สุเหร่าสีน้ำเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พระราชวังทอปกาปี
ช้อป ตลาดสไปซ์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน + ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY ดินแดน 2 ทวีป
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : VC : VCEURO 22 TURKEY 10 DAYS
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
เที่ยว ดูไบ– อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า-สไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่า
ช้อป สไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน EMIRATES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ตุรกี ซุปตาร์บานสะพรั่ง
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTN : TKIST03
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
34,999 บาท
เที่ยว เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่- นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก–สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ช้อป ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ งานเทศกาลดอกทิวลิป ปี 2020
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป ที่ TURKEY
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : BT : BT-IST03_TK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • อิสตันบูล • บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • สวนอิเมอร์แกนด์ • ตลาดแกรนด์บาซาร์
ช้อป สไปซ์มาเก็ต + ตลาดแกรนด์บาซาร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Prefect Turkey
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : PV : TUR-PF8D-TK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,888 บาท
เที่ยว อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน-ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่าร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ -เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
ช้อป ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต + แกรนด์บาซ่าร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมความสวยงามดอกทิวลิป EMIRGAN PARK
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GRAND TURKEY
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : WC : WPTK2009I
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท
เที่ยว อิสตันบลู – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ – อุชิซาร์ – ระบำหน้าท้อง – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก -เมืองโบราณเอเฟซุส – อิซเมียร์ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปคาปึ – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – แกรนด์บาซาร์ -ตลาดเครื่องเทศ-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเชห์-SPICE MARKET
ช้อป ตลาดเครื่องเทศ - SPICE MARKET
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Luxury Riviera Turkey
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : PA : Luxury Riviera Turkey
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท
เที่ยว กรุงอิสตันบูล-เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-แอสเพนดอส-เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่-เมืองอฟฟิซุส-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
ช้อป ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com