โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ตุรกี ( 14 )
TURKEY
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : PG : TUK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
เที่ยว เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - เมืองอังการา - -เมืองคัปปาโดเกีย - Salt lake – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม - นครใต้ดิน - Hot Air Balloon – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - วิหารอพอลโล เนโครโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองไอวาลิค - เมืองชานัคคาเล่ – ชมเมืองโบราณทรอย – ม้าโทรจัน – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ - Grand Bazaar
ช้อป ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Turkmenistan Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY FANTASTIC
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : GS : IST03
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
เที่ยว อังการ่า – คัปปาโดเกีย – สุสานอตาเติร์ก - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง - เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
ช้อป สไปซ์ มาเก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Mahan Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : ITC : TKIST01
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย •นครใต้ดินชาดัค • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop • ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) • คาราวานสไลน์ • เมืองคอนย่า • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • เมืองปามุคคาเล่ •ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง • เมืองชานัคคาเล • เมืองทรอย • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย • กรุงอิสตันบูล • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ์ • สุเหร่าสีน้ำเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พระราชวังทอปกาปี
ช้อป ตลาดสไปซ์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน + ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY ดินแดน 2 ทวีป
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : VC : VCEURO 22 TURKEY 10 DAYS
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
เที่ยว ดูไบ– อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า-สไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่า
ช้อป สไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน EMIRATES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY TULIP MUST GO
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : GS : IST05
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
เที่ยว คัปปาโดเกีย -นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance -เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี -โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – โรงละครอะโครโปลิส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม -วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค)
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ระบำ Belly Dance
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : BET : BT-IST03_TK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
34,900 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • สวนอิเมอร์แกนด์ • ตลาดแกรนด์บาซาร์
ช้อป สไปซ์มาเก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์ Belly Dance
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ตุรกี ซุปตาร์บานสะพรั่ง
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTN : TKIST03
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
34,999 บาท
เที่ยว เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่- นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก–สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ช้อป ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ งานเทศกาลดอกทิวลิป ปี 2020
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์..TURKEY เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : BET : IST011_TK
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
35,900 บาท
เที่ยว ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด • ชมเมืองโบราณทรอย • เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า • คัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง • คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • อิสตันบูล • บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ • ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • สวนอิเมอร์แกนด์ • จตุรัสทักซิม • สนามบินอิสตันบูล
ช้อป โรงงานผลิตเสื้อหนัง • โรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • สไปซ์มาเก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ TURKISH ICE CREAM MADO
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TULIP FLOWERS IN TURKEY ตุรกี
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : GO : GQ3IST-TK011
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
35,900 บาท
เที่ยว อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซี – โรงงานเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย-คอนยา – คาราวานซาไร - คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานจิวเวลรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง-OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน - อังการาฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส– มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ช้อป ตลาดสไปซ์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป ที่ TURKEY
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : BT : BT-IST03_TK
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • อิสตันบูล • บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • สวนอิเมอร์แกนด์ • ตลาดแกรนด์บาซาร์
ช้อป สไปซ์มาเก็ต + ตลาดแกรนด์บาซาร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com