โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ตุรกี ( 7 )
TURKEY ANATOLIA  9 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : SG : TURKEY ANATOLIA
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว อิสตันบูล - ชานัคคาเล่-ทรอย - เปอร์กามัม - อีชเมียร์-คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่-อิสปาร์ตา - คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า- - เติร์กเมนิสถาน
ช้อป ตลาดสไปซ์ Spice Market
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance Show
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เติร์กเมนิสถาน - อิสตันบูล
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTN : TKIST01
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
เที่ยว เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน -เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ช้อป ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : FH : HG14B
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
เที่ยว ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่– ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง -เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า– เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์มาร์เก็ต
ช้อป สไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน EMIRATES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TURKEY FROZEN ULUDAG SKI
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : PRO : PTK08-PS
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท
เที่ยว อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Bel-ly Dance - อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Bel-ly Dance - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองอิซเมียร์ - –เมืองบูร์ซา–ภูเขาอูราแด๊ก แหล่งสกี รีสอร์ท - ภูเขาอูราแด๊ก – เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อป สไปซ์บาซาร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Ukraine International Airlinesโดย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ตุรกี มหานครสองทวีป
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : VW : TK01
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
34,990 บาท
เที่ยว คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - นครใต้ดิน เมืองไคมักลี - ระบำหน้าท้อง – คอนย่า – ปามุคคาเล่ – คาราวานสไลน์ – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาสึ –เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี – ล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส -ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน้ำเงิน – พิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ
ช้อป ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GRAND TURKEY 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : HN : HNT - IST05
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
35,777 บาท
เที่ยว อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง -OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี –เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม-ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ-CANDY SHOP-SPICE MARKET
ช้อป CANDY SHOP-SPICE MARKET
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน TURKISH AIRLINE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์ TURKEY 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ตุรกี
รหัสทัวร์ : BET : BT-IST03 มหัศจรรย์ TURKEY
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า • ไร่สตอเบอรี่ • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • อิสตันบูล บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ตลาดแกรนด์บาซาร์
ช้อป สไปซ์มาเก็ต + ตลาดแกรนด์บาซาร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” + จิบชายามบ่ายในพระราชวัง
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน Turkish Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com