โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์พม่า ( 12 )
มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR041_DD
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์-ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต
ช้อป ตลาดเช้าเมืองแปร ,ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและ ซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พุกาม ดินแดนแห่งมรดกโลก
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR052_FD
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก -วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - กุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
 Myanmar
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR04_FD
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
ช้อป ตลาดสก๊อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว - บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด - เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR031_PG
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง - เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่
ช้อป ตลาดเช้าพินอูลวิน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Bangkok Airway
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR051_FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเเม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR021_PG
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ - กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว
พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว
บิน Bangkok Airway
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า ดินแดนมรดกโลก
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR003_OCT-DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - กุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน BANGKOK AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PV : ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี –ช้างเผือก
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : WP : ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง -*เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต
ช้อป ช็อปปิ้งตลาดสก็อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนู เป็ดย่าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน MYANMAR AIRWAY
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : ZE : MDL05
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
เที่ยว เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ - กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน BANGKOK AIEWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com