โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์พม่า ( 8 )
ไหว้พระ 5 วัดดัง ที่พม่า
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-JT01_SL
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ระดับที่พัก : --ระดับที่พัก-- ดาว
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
พัก -
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)
เส้นทาง : พม่า พม่า ย่างกุ้ง
รหัสทัวร์ : GO : GQ1RGN-DD011
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ระดับที่พัก : --ระดับที่พัก-- ดาว
ราคาเริ่มต้น
3,333 บาท
เที่ยว เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง
ช้อป ตลาดสก๊อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พัก -
บิน NOK AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PRO : PMM02B-SL
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
6,588 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1)-โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก
ช้อป ตลาดสก็อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR015
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน- พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเเม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai Lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PRO : PMM01A-SL
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียว- เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า-สวนมหาบัณฑุละ- พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี
ช้อป ตลาดสก็อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเผาท่านละ 1 ตัวใหญ่ + Buffet Shabu Shabu + เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
เส้นทาง : พม่า มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR051_FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม - พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR031_PG
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง - เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่
ช้อป ตลาดเช้าพินอูลวิน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Bangkok Airway
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์]
เส้นทาง : พม่า มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : ZE : ZMDL04
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Bangkok airway
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com