โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์พม่า ( 9 )
ไหว้พระ 5 วัดดัง ที่พม่า
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-JT01_SL
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ระดับที่พัก : --ระดับที่พัก-- ดาว
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
พัก -
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PRO : PMM02B-SL
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
6,588 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1)-โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก
ช้อป ตลาดสก็อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PRO : PMM01A-SL
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียว- เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า-สวนมหาบัณฑุละ- พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี
ช้อป ตลาดสก็อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเผาท่านละ 1 ตัวใหญ่ + Buffet Shabu Shabu + เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR04_FD
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
เที่ยว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง -ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
ช้อป ตลาดสก๊อต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
เส้นทาง : พม่า มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR051_FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม - พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : BET : BT-MMR031_PG
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง - เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่
ช้อป ตลาดเช้าพินอูลวิน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Bangkok Airway
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PV : MDL-MM01-PG
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน BANGKOK AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : ZE : MDL05
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
เที่ยว เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ - กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน BANGKOK AIEWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : พม่า
รหัสทัวร์ : PV : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน 2 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
เที่ยว มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง-พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ กุ้งเผา
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Bangkok Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com