โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์อินเดีย ( 7 )
มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : BET : BT-JAI01_FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
เที่ยว ชัยปุระ ● พระราชวังสายลม ● นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE ● ทัช มาฮาล ● อัครา ฟอร์ท ● แชนด์ เบารี ● วัดพระพิฆเนศ
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
อินเดีย - พุทธคยา
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : VW : VW_IND003
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
เที่ยว พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : BET - GAY01-FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
เที่ยว เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร •เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ •
ช้อป -
กิน ห้องอาหารของโรงแรม
พิเศษ ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน -
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : BET : BT-GAY01 มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
เที่ยว เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี -ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
ช้อป -
กิน ห้องอาหารของโรงแรม
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : ZE : ZDEL01 - อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
เที่ยว เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท -ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ บริการอาหารไทย 1 มื้อ + นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : ZE : ZDEL07
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยว กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - เมืองเดลี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ช้อป ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า - ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
อินเดีย ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน
เส้นทาง : อินเดีย
รหัสทัวร์ : VW : VWIND002
จำนวนวันเดินทาง :
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยว พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ ,ปัตนะ / เวสาลี / กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ-กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม , กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) ,ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ,สาวัตถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลีมาล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี , พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พุทธคยา
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com