โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์อินโด บาหลี ( 11 )
เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์] 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : ZE : ZDPS06 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์]
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
เที่ยว ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน -วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล-วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์บาหลี...บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BET - BAL01_SL
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว บาหลี - จิมบารัน - บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์ - บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
พิเศษ รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี]
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : ZE - ZDPS07
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
เที่ยว เกาะบาหลี - จิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท -สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เกาะสวรรค์บาหลี
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : ZE :
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
เที่ยว สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน - วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์ - โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BT : BT-BAL01_SL
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
เที่ยว บาหลี - จิมบารัน - บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์ - บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา
ช้อป ร้าน Krisna
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ สนุกสนานกับบาหลีสวิงค์ Bali Swing
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FANTASTIC BALI
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : HN : HNT - DPS01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
16,777 บาท
เที่ยว บรูไน – บาหลี -วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)- ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน ชมวิวนาขั้นบันได- วัดทานาห์ลอต-ระบำบารองแดนซ์-หมู่บ้านคินตามณี-ทะเลสาบบาร์ตูห์ -วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง)
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน ROYAL BRUNEI
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี เที่ยวเกาะนูซา ปนีดา
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BET : BT-BAL02_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
เที่ยว บาหลี - จิมบารัน - เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay - บาร๊องแดนซ์ – หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา -วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ - สวนน้ำตีร์ตากังกา -บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูอาหารทะเล
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี สนุกสุดเหวี่ยง กับ Bali Swing
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BET : BT-BAL002-FD
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
เที่ยว บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - เบซากีห์ - ตีร์ตากังกา - นาขั้นบันได - บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
 บาหลี บุโรพุทโธ
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BET : BT-BAL03_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท
เที่ยว บาหลี • หาดจิมบารัน• ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัดเมนดุต • ช้อปปปิ้ง •ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • วัดบราตัน • นาขั้นบันได•วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์ • บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ อาหารทะเล - ทานบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai Lion Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
เส้นทาง : เอเชีย อินโด บาหลี
รหัสทัวร์ : BET : BT-BAL01_TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
เที่ยว บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • ปุระเบซากิห์ • ตีร์ตากังกา • นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค์ • กาแฟจากขี้ชะมด • วัดบราตัน • ประตูฮันดารา • ระบำเกอจัก • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา
ช้อป ตลาดปราบเซียน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูอาหารทะเล
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com