โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ฮ่องกง ( 11 )
ฮ่องกง เซินเจิ้น SPECIAL SHOW
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : GS : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
7,889 บาท
เที่ยว เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ -เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall
ช้อป -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Egypt Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
HONG KONE SHENZHEN
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : BET : BT-HKG001_MS
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
เที่ยว ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – ช้อปปิ้งตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove -วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
ช้อป ช้อปปิ้งตงเหมิน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Egypt Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2 4 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : GS : HKG07 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2 4 วัน 2 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
8,998 บาท
เที่ยว เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – ชมโชว์น้ำพุ - เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก๊อก
ช้อป ตลาดใต้ดินกงเป่ย + หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง + เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง + เมนูห่านย่าง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน CATHAY PACIFIC
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Hongkong Summer Sale 2019
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : ITC : FD312 : Hongkong Summer Sale 2019
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เที่ยว มาเก๊า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์พอลเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - จู่ไห่- ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย
ช้อป ถนนนาธาน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูพิเศษอาหารโปรตุเกส + เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTNN : FDMFM01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เที่ยว เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า
ช้อป ตลาดใต้ดินกงเป่ย - จิมซาจุ่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง - ห่านย่าง - เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน AIR ASIA
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : GS : MFM02
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เที่ยว มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย-จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น-เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็น เตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม-โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า – เดอะปารีเซียน
ช้อป ตลาดใต้ดินกงเป่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง,เมนูห่านย่าง,เมนูเป็ดปักกิ่ง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Air Asia
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!! นองปิง
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : BET : BT-HKG01_CX
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
เที่ยว ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove -วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
ช้อป ช้อปปิ้งหล่อหวู่ ,ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Cathay Packfic Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ฮ่องกง  เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : GS : HKG 09
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,989 บาท
เที่ยว เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา – หมู่บ้านลี่เจียง – หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เมืองจูไห่-เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
ช้อป หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง ,เมนูเป่าฮื้อ ,ห่านย่าง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Egypt Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : ZE : ZHKG10
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
เที่ยว ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars
ช้อป Citygate Outlets Mall + DUTY FREE
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI SMILE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
เส้นทาง : ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : ZE : ZHKG15
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
เที่ยว ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
ช้อป CITYGATE OUTLET ,เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอวู่ , ช้อปปิ้งนาธาน
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ห่านย่าง, เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,เป็ดปักกิ่ง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน CATHAY PACIFIC
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com