โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 8 )
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC : XW-T38
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 -ตลาดซีเหมินติง
ช้อป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินติง -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ปลาประธานาธิบดี - เมนูซีฟูดเหย่หลิว - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์ Alishan บินคั้ม.เที่ยวคุ้ม.ราคาคุ้ม
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BET : BT-TPE061
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
เที่ยว ไถจง • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ตลาดกลางคืน เจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต • ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อป ตลาดกลางคืน เจียอี้ - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ถนนคนเดินซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Viet Jet Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC : XW-T41:Taiwan Taroko
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 -อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง -ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ช้อป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ซีฟูตไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Taiwan Taroko
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC : XW-T41
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ช้อป ตลาดซิเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เสี่ยวหลงเปา + ซีฟูตไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
WONDERFUL TAIWAN ฟาร์มแกะชิงจิ้ง SKY WALK
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : WP : IT09_TPE
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
เที่ยว ไต้หวัน - เถาหยวน - หนานโถว - ชิงจิ้งแกะฟาร์ม - การแสดงโชว์แกะ - SKY WALK - แวะชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป - ซีเหมินติง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร)
ช้อป ตลาดซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน TIGERAIR TAIWAN
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZE : ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
ช้อป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต + MITSUI OUTLET PARK
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนู STEAMER FEAST + บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 +เมนูเสี่ยวหลงเปา + เมนูซีฟู้ด
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTNN : VZTPE01
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
เที่ยว วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets
ช้อป ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูปลาประธานธิบดี - เมนูอบโอ่ง - เมนูพระกระโดดกำแพง - เมนูเสี่ยวหลงเปา
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Viet Jet Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
มหัศจรรย์....TAIPEI เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ ชมพลุสุดอลังการ ณ ตึกไทเป 101
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BET : BT-TPE02_CI
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
เที่ยว ไทเป ● ตึกไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● วัดเทียนโฮ่ว ● วัดซิงเทียนกง ● วัดขงจื้อ ● วัดต้าหลงตง เป่าอัน ● ศูนย์ GERMANIUM ● วัดกวนตู้ ● ถนนโบราณตั้นสุ่ย ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟเก่าสายผิงซี ● ร้านพายสับปะรด DUTY FREE ● เถาหยวน●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● MITSUI OUTLET
ช้อป บริเวณตึกไทเป 101 - ถนนโบราณตั้นสุ่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชมพลุสุดอลังการ ณ ตึก ไทเป 101
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน CHINA EASTERN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com