โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 10 )
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC : XW-T38
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 -ตลาดซีเหมินติง
ช้อป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินติง -
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ปลาประธานาธิบดี - เมนูซีฟูดเหย่หลิว - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน ไทเป ตั้นสุ่ย
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZE : ZTPE33
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ตั้นสุ่ย – ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน – วัดเป่าอัน – ร้านพายสับปะรด – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
ช้อป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต - Mitsui Outlet Park
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูแซนวิช + ชาไต้หวัน - เมนูซีฟู้ด - ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : PRO : ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
เที่ยว ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + จงลี่ไนท์มาร์เก็ต + ตลาดซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ สุกี้ชาบู + พระกระโดดกำแพง
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Viet Jet Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SUMMER IN TAIPEL ตะลุยเที่ยว ช้อป ชิม ชิลล์ ครบในทริปเดียว
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : WP : SUMMER IN TAIPEL ตะลุยเที่ยว ช้อป ชิม ชิลล์ ครบในทริปเดียว
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
เที่ยว เถาหยวน - Gloria Outlets - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) - ร้านพายเค้กสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน (ไม่รวมค่าปล่อยโคม) - เจอร์เมเนี่ยม - ซีเหมินติง-ร้านเครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต + ตลาดปลาไทเป
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ชาบู ไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน TIGERAIR TAIWAN
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZE : ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
ช้อป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต + MITSUI OUTLET PARK
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เมนูซีฟู้ด
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน  เย๋หลิ่ว
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BET : BT-TPE01_TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
เที่ยว เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต • หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น •ศูนย์เครื่องสำอาง
ช้อป ตลาดกลางคืน WENHU - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูสเต๊กจานร้อน - บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า - เมนูปลาประธานาธิบดี - เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZE : ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
ช้อป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต + MITSUI OUTLET PARK
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนู STEAMER FEAST + บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 +เมนูเสี่ยวหลงเปา + เมนูซีฟู้ด
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTN : TGTPE01
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
เที่ยว เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก-DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป-เถาหยวน-ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL
ช้อป ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี - เมนูชาบู ชาบู - เมนูไก่อบสไตล์ไต้หวัน - เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน - เมนูเสี่ยวหลงเปา
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTNN : VZTPE01
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
เที่ยว วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets
ช้อป ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูปลาประธานธิบดี - เมนูอบโอ่ง - เมนูพระกระโดดกำแพง - เมนูเสี่ยวหลงเปา
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Viet Jet Air
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ไต้หวันเกินคาด ตามสไตล์ Hipster ทาสแมว 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : SL : STG4 ไต้หวันเกินคาด ตามสไตล์ Hipster ทาสแมว
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
เที่ยว วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน – หมู่บ้านปีศาจซีโถว (นอนในหมู่บ้านปีศาจ)-ซีโถว – ร้านชา – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ –– เมืองเจียอี้ –หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืน -เจียอี้ – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain)-ไทเป - หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village – น้ำตกสือเฟิน – หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -ศูนย์สร้อย Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
ช้อป ตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ + ตลาดซีเหมินติง
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารพื้นเมืองบนอาหลี่ซัน + เมนูสุกี้ชาบูไต้หวัน + เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Eva Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com