โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 16 )
FJL(S01) ทัวร์ TAIWAN สิงโตคำราม 5 วัน 3 คืน บิน SL
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL(S01)
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,499 บาท
เที่ยว ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู ซีเหมินติง เหย่หลิว จิ่วเฟิ้น
ช้อป ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
กิน เมนูอาหารจีนพื้นเมือง อาหารจีนซีฟู้ด สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
พัก 4 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FJL(S03)IT ทัวร์ TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4 วัน 3 คืน บิน IT
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL(S03)IT
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
ช้อป ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน เมนูอาหารจีนพื้นเมือง เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
พัก 4 ดาว
บิน TIGER AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FJL(S02)SL ทัวร์ ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน บิน SL
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL(S02)SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท
เที่ยว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นังรถไฟชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู ซีเหมินติง เหย่หลิว จิ่วเฟิ้น
ช้อป เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
กิน เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
พัก 4 ดาว
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC IT98 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน บิน IT
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC IT98
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
เที่ยว ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พิเศษ -
พัก ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน
บิน TIGER AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC XW-T27 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC XW-T27
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว - ปล่อยโคมที่ผิงซี - กรุงไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ช้อป ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
พิเศษ -
พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT02-IT ทัวร์ ได้หวัน TAIWAN TIGER SUMMER  4 วัน 3 คืน บิน IT
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT02-IT
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
เที่ยว ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
พิเศษ -
พัก 4 ดาว
บิน สายการบิน TIGER AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC XW-T28 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ITC XW-T28
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
เที่ยว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
กิน บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
พิเศษ -
พัก โรงแรม ไทเป1คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC XW-T26 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ITC XW-T26
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
15,988 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ช้อป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
กิน -
พิเศษ ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
พัก 4 ดาว
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FJL(M01)CI ทัวร์  TAIWAN อาลีซาน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL(M01)CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
เที่ยว นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นมัสการเทพเจ้ากวนอู อุทยานหินเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101
ช้อป ช็อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
กิน เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
พิเศษ เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
พัก 4 ดาว แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FJL(M02)CI ทัวร์ TAIWAN อาลีซาน ได้ ใจ!!! 4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL(M02)CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
เที่ยว นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นมัสการเทพเจ้ากวนอู อุทยานหินเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101
ช้อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต MITSUI OUTLET PARK
กิน เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
พัก 4 ดาว
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X