โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 39 )
CH FJL-L01.2 ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : CH FJL-L01.2
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
เที่ยว ไทเป - เจี้ยอี้ - จีหลง -ไถจง
ช้อป ตลาดซีเหมินติง
กิน เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา - เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา - เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE32 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN 7 วัน 5 คืน บิน SL
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE32
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
21,777 บาท
เที่ยว อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน
ช้อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดฟ่งเจี๋ย
กิน มื้อพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดกุ้งมังกร
พิเศษ สัมผัสธรรมชาติสุดงาม "อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ"
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI LION AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GO TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : GO
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
เที่ยว เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน -อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
กิน -
พิเศษ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า - LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า - EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT14 - CI SWEET TAIWAN ไต้หวัน หวานหวาน พักฟาร์มชิจิ้ง TEA TIME 4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ATH SDT14 - CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,222 บาท
เที่ยว ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง
ช้อป ตลาดนัดซื่อหลิน - GLORIA OUTLET
กิน ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ พิเศษ ชุดน้ำชา AFTERNOON TEA
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE41 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ZT TPE41
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ถนนดบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
ช้อป MITSUI OUTLET PARK
กิน เมนูเด็ด!! "STEAMER FEAST" ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE51 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : ZT TPE51
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
เที่ยว ไหว้พระขอพร - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชติเหย่หลิ๋ว นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET PARK - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสียวหลงเปา พระกระโดดกำแพง, ซีฟู้ดกุ้งมังกร
พิเศษ บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพัก นั่งกระเช้าชมวิวไทเป
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT16-CI TAWAN ช้อป กิน ฟิน Winter  เมนูจักรพรรติ 4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ATH SDT16-CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท
เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมอุทยานป่าสนพันปี
ช้อป ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ซีเหมินติง
กิน สเต็ก+สลัดบาร์ - พระกระโดดกำเเพง - ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ อาหารจีนชุดจักรพรรดิ์หรูหราเเละอลังการกว่า 30 เมนู
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE04 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7 วัน 5 คืน บิน XW
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : ZT TPE04
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
เที่ยว ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - ล่องเรือกระจกทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิน่หวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 - อุทยานทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อป ช้อปหนักๆ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลิน ซีเหมินติง
กิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
พิเศษ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน NOK SCOOT
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT15-CI TAWAN Hooyah  ไต้หวัน - ทริปปั่นจักรยาน  4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT15-CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ
ช้อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
กิน ปลาประธานาธิบดี - พระกระโดดกำแพง - เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ ปั่นจักรยานชมวิวจุดCHECK POITทะเลสาบ
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SG SMTW01_BR Check in Taiwan 5 วัน 3 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : SG SMTW01_BR
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว สถานีรถไฟเสิ้งซิง - วัดจงไถฉานซื่อ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อป ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส
กิน ชานมไข่มุก
พิเศษ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X