โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 31 )
ZT TPE11 ทัวร์ ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 6 วัน 5 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE11
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,777 บาท
เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา
พิเศษ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE22 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN BEST VACATION 6 วัน 5 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE22
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
27,900 บาท
เที่ยว DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ
ช้อป COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน เมนูพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน ซีฟู๊ดกุ้งมังกร อาหารฮากกา
พิเศษ สุดฟิน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT25-CI ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN THREE FEVER 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT25-CI
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
27,888 บาท
เที่ยว อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว
ช้อป ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - GLORIA OUTLET
กิน บุฟเฟห์ ชาบู ชาบู
พิเศษ พิเศษ1.++เมนูเสี่ยวหลงเปาร้านดัง ติ่งไท้ฟง มิชลินสตาร์ พิเศษ2.++เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู นานาชนิด พร้อมเครื่องดื่ม นานานชนิด พิเศษ3.++เมนู ขึ้นชื่อเมืองเจียอี้ “ ข้าวมันไก่ เมืองเจียอี้” , กุ้งนึ่งซีอิ้ว เหยหลิ่ว
พัก 3 ดาว
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT03-CI ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN SUPERSTAR 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT03-CI
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
26,888 บาท
เที่ยว เที่ยวชม 4 เมืองดัง
ช้อป ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน
กิน เมนู ชาบู ชาบู พื้นเมือง
พิเศษ นั่งบอลลูลลอยฟ้า
พัก 4 ดาว
บิน สายการบิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE10 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : ZT TPE10
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว เที่ยวครบใน 5 วัน กับ 3 อุทยานแห่งชาติ
ช้อป ตลาดซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park
กิน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101
พิเศษ สุดฟิน!!!ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SG SMTW01_BR Check in Taiwan 5 วัน 3 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : SG SMTW01_BR
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว สถานีรถไฟเสิ้งซิง - วัดจงไถฉานซื่อ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อป ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส
กิน ชานมไข่มุก
พิเศษ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE21 ทัวร์ ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : ZT TPE21
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - Dome of Light - ตึกไทเป 101 วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + พระกระโดดกำแพง
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง
พิเศษ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
CH FJL-L03 เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน  5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : CH FJL-L03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
เที่ยว อาลีซาน - ทาโรโกะ - เหย่หลิว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ช้อป เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน เมนูอาหารจีนพื้นเมือง - พระกระโดดกำแพง - ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ ปล่อยโครมไฟผิงซี
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SSH SHTGTPE4 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน...กุ้งเผา ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 ว
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : SSH SHTGTPE4
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
เที่ยว ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เย๋หลิ่ว
ช้อป เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งย่านซินอี้ - GLORIA OUTLETS
กิน บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู - อาหารทะเล
พิเศษ อาบน้ำเเร่
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE09 ทัวร์ ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ZT TPE09
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - เที่ยวอุทยานอาลีซาน -
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน
พิเศษ นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยาน อาลีซาน
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X