โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 39 )
ATH SDT-03 TAIWAN EXCUSIVE TRIP NEW YEAR 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
รหัสทัวร์ : ATH SDT-03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
เที่ยว ฟาร์มชิงจิ้ง - สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN - SKYWALK ชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสายสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ช้อป ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET
กิน เมนูพิเศา!! เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำเเพง - ชาบู ชาบู
พิเศษ พักฟาร์มแกะชิงจิ้ง 2 คืน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT-04 TAIWAN COLORFUL WINTER 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT-04
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท
เที่ยว หมู่บ้านฮฺโนกิ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณชมป่าสรสามพันปี - หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อป ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - ตลาดกลางคืนเจียอี้ - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน ปลาประธานาธิบดี - ชาบู ชาบู - พระกระโดดกำเเพง
พิเศษ ชมงาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT07 - TG ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY EASY  COUNT DOWN 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ATH SDT07 - TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
เที่ยว วัดหลงซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานเหย่หลิ่ว - อุทยานเจียงไคเช็ค
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ ชมพลุไฟรอบตึกไทเป 101
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE44 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE44
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101
ช้อป COSMETIC SHOP –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต– MITSUI OUTLET PARK
กิน พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน
พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE43 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
เที่ยว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ช้อป ตลาดซีเหมินติง
กิน พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน
พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT05 ทัวร์ไต้หวัน PRE SALE NEW YEAR 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT05
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยว อุทยานอารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
ช้อป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดฟงเจี่ยไทน์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินติง
กิน ปลาประ - สเต็กพร้อมสลัดบาร์ - อาหารพื้นเมือง - บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE11 ทัวร์ ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 6 วัน 5 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE11
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,777 บาท
เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา
พิเศษ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE42 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
รหัสทัวร์ : ZT TPE42
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท
เที่ยว สุดมันส์!! เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว บินหรู อยู่ดี พัน 5 ดาว แช่่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
ช้อป ตลาดซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park
กิน เมนูเด็ด!! "STEAMER FEAST" ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง
พิเศษ สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SG SMTW01_BR Check in Taiwan 5 วัน 3 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : SG SMTW01_BR
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว สถานีรถไฟเสิ้งซิง - วัดจงไถฉานซื่อ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อป ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส
กิน ชานมไข่มุก
พิเศษ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE21 ทัวร์ ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : ZT TPE21
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
เที่ยว หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - Dome of Light - ตึกไทเป 101 วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + พระกระโดดกำแพง
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง
พิเศษ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X