โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ( 39 )
CH FJLM04  Taiwan อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CH FJLM04
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,555 บาท
เที่ยว วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วักเหวินหวู่ - อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน
ช้อป ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตลากซีเหมินติง
กิน เมนูปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดกำเเพง
พิเศษ แช่น้ำเเร่ส่วนตัวในห้องพัก 5 ดาว
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
CH FJLM03 ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน บิน BR
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
รหัสทัวร์ : CH FJLM03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท
เที่ยว เมืองไถจง -ไทเป - เจี้ยอี้ - จีหลง
ช้อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน กินอาหารพื้นเมืองที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ แช่น้ำเเร่ส่วนตัวในห้องพัก 5 ดาว
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน EVA AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE11 ทัวร์ ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 6 วัน 5 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE11
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,777 บาท
เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL
กิน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา
พิเศษ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
GO TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
รหัสทัวร์ : GO
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
เที่ยว เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน -อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
กิน -
พิเศษ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า - LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า - EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE23 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
รหัสทัวร์ : ZT TPE23
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
เที่ยว อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิว
ช้อป MITSUI OUTLET - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - COSMETIC SHOP
กิน ซีฟู้ดไต้หวัน,เสียวหลงเปา
พิเศษ -
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT07 - TG ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY EASY  COUNT DOWN 4 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ATH SDT07 - TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
เที่ยว วัดหลงซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานเหย่หลิ่ว - อุทยานเจียงไคเช็ค
ช้อป ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ ชมพลุไฟรอบตึกไทเป 101
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC IT97 ทัวร์ Taiwan Feel Love ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : ITC IT97
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เที่ยว ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
กิน ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พิเศษ -
พัก ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน
บิน TIGER AIR
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT05 ทัวร์ไต้หวัน PRE SALE NEW YEAR 5 วัน 4 คืน บิน CI
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATH SDT05
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยว อุทยานอารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
ช้อป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดฟงเจี่ยไทน์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินติง
กิน ปลาประ - สเต็กพร้อมสลัดบาร์ - อาหารพื้นเมือง - บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ATH SDT-03 TAIWAN EXCUSIVE TRIP NEW YEAR 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
รหัสทัวร์ : ATH SDT-03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
เที่ยว ฟาร์มชิงจิ้ง - สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN - SKYWALK ชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสายสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ช้อป ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET
กิน เมนูพิเศา!! เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำเเพง - ชาบู ชาบู
พิเศษ พักฟาร์มแกะชิงจิ้ง 2 คืน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT TPE44 ทัวร์ ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน บิน TG
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZT TPE44
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101
ช้อป COSMETIC SHOP –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต– MITSUI OUTLET PARK
กิน พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน
พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X