แนะนำ ภูมิไท ทราเวล
Phumthai Travel Co.,Ltd.About us


บริษัท ภูมิไท ทราเวล จำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 เพื่อประกอบกิจการท่องเที่ยว โดยเป็นที่รู้จักกันดีในวงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

      บริษัทภูมิไท ทราเวล จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและด้วยหลักคิดนี้ผู้บริหารของบริษัทภูมิไท ทราเวล ได้ยึดเป็นแนวทางในการทำงาน  มาโดยตลอดนอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสะดวกสบายและความต้องการด้านอื่นๆ  ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากประสบการณ์ในงานบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 20 ปี  เรามีบุคลากรที่ชำนาญงานด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างแท้จริงทำให้เรามั่นใจว่า เรามีความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  และต้องการให้ทุกๆท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด


                                                                                    เปิดโลกกว้างไกล ไปกับภูมิไท  ทราเวล


การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

ที่ทุกท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ


Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X