Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

สู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน นำท่านไปเที่ยวชมวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค เที่ยวชมเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน อาณาจักรแห่งความสุข ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง : 16-18 ม.ค. / 27-29 ก.พ. / 13-15, 27-29 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: