Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์โปรตุเกส

โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

นำท่านบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower)เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry)ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี

กำหนดการเดินทาง : 29 ม.ค.- 5 ก.พ., 9 -16 ก.พ., 19 – 26 ก.พ.2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: