Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง - พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ - บิ๊กบัส 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

ชมวัดแชกงหมิงหรือวัดกังหันนำโชค ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติฮ่องกง นั่งรถบัสเปิดหลังคาชมวิวฮ่องกง นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

กำหนดการเดินทาง : 15-17, 22-24 ม.ค. / 26-28, 27-29 ก.พ. / 4-6, 12-14, 18-20, 19-21 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน - นั่งกระเช้าชมชิว 360 องศา

เจ้าแม่ทับทิม - เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น - เจ้าพ่อแชกง - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - เจ้าพ่อกวนอู - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดชีชิหลิน - พระใหญ่วัดโป่หลิน

กำหนดการเดินทาง : 8-10 ม.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

เที่ยวชมวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค นำท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม สู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง : 7-9 ม.ค. / 30 ม.ค.-1 ก.พ. / 31 ม.ค.-2 ก.พ. / 26-28, 27-29, 28 ก.พ.-1 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน

ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์ – Victoria – Repulse bay – Disneyland - จูไห่ - หวีหนี่ - วัดดอกบัวขาว - ตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนมิง+ชมโชว์ วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN–ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : 7-10, 14-17, 21-23, 28-31 ม.ค. / 18-21, 25-28 ก.พ. / 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: