Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์จีน

ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)

“มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจียเจี้ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อวตาร” หวาดเสียวกับการเดินข้ามสะพานแก้ว ด้วยความสูง 180 เมตร นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเทียนเหมินซาน – ชมโชว์เหมยลี่ - ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู -เขาเทียนจื่อซาน - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - ช้อปปิ้งถนนหวางซิง

กำหนดการเดินทาง : 8-13 ก.พ. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉางซา - เมืองโบราณฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - 6วัน 4คืน

“มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจียเจี้ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อวตาร”นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน - ชมโชว์เหมยลี่ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหูเขาเทียนจื่อซาน - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งเมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – ช้อปปิ้งถนนหวางซิง

กำหนดการเดินทาง : 8-13 ก.พ. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: