Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

GOOD DAY TOKYO SNOW [โตเกียว-ฟูจิ]5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ ขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 11, 13 – 18, 20 – 25 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HILIGHT JAPAN-A [โตเกียว-โอซาก้า] 6 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมความสวยงามตระการของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบอาชิ, นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ ศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ] จุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ ชินจูกุ, ชินไซบาชิ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, อิออน

กำหนดการเดินทาง : 12 – 17, 19 – 24 มกราคม 2559 27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]6 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินไทย

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. พร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

กำหนดการเดินทาง : 12 – 17, 19 – 24, 26 – 31 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว]6 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ,นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

กำหนดการเดินทาง : 13 – 18, 20 – 25 มกราคม 2559 27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

More Articles...

You are here: