พาสปอร์ตหายต้องทำอย่างไรบ้าง

พาสปอร์ตหายต้องทำอย่างไรบ้าง
พาสปอร์ต เอกสารสำคัญที่เราต้องใช้หากต้องเดินทางไปต่างประเทศ

แล้วถ้าเกิดว่าทำหายล่ะ ต้องทำอย่างไร ไม่ต้องตกใจนะคะ
วันนี้ภูมิไทเก็บข้อมูลมาให้แล้วจ้า เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


-
กรณีสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน
ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย


-กรณีสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น
และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่
เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (
Certificate of Identity)
ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

 

ข้อแนะนำ

         ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่านไว้ด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X