ตั๋วเข้าชม ปราสาทสัจธรรม THE SANCTUARY OF TRUST

ปราสาทสัจธรรม

The Sanctuary  of Trust
        
ปราสาทไม้แกะสลักทั้งหลังที่สร้างจากเเรงบรรดาลใจที่ว่า "สังคมโลกในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างมากมาย ทำให้คนเกิดความทะเยอทะยานอยากได้ เพื่อนำมาเป็ฯของตน เกิดความเบียดเบียนเอาเปรียบ เเก่งเเย่งซึ่งกันเเละกัน เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ ส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในสังคม
          คุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ได้รับรู้และตระหนักถึงสถาพของสังคมโลกที่กำลังวุ่นวาย ขาดคุณธรรม ก่อให้เกิดปัญหา ที่เริ่มจากตัวบุคคลไปสู่ครอบครัว สังคมเเละประเทศชาติ ในที่สุดก็เป็นปัญหาใหญ่ของประชากรทั้งโลก
          ท่านทั้งสองจึงได้สร้างเมืองโบราณที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต สังคมชาวไทยในอดีตให้เห็นว่าทุกชาติ ทุกศาสนา ล้วนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เเตกต่างกัน เเต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะมีเเนวคิด ความเชื่อ เคารพเเละศรัทธาในศาสนาว่ามนุษย์เราต้องมีศาสนาค้ำจุน
          ต่อมาจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เพื่อให้เห็นถึงหลักคำสอนสำคัญของศาสนาให้ทุกคนละความชั่ว ทำความดี เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          เเละท้ายที่สุดทั้งสองท่านได้สร้างปราสาทสัจธรรม เพื่อเป็นเเนวทางปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเเละผู้อื่น ตามหลักคำสอนของศาสนา อันจะทำให้เกิดความสันติสุขของโลกสืบไป"

          นอกจากการชมปราสาทไม้เเกะสลักเเล้วยังมีกิจกรรมภายในให้ท่านได้เลือกชมต่างต้องการ อาทิ นั่งเรือสปีตโบ๊ทชมวิวปราสาท, นั่งช้างชมปราสาท, ขี่ม้ารอบปราสาท, ขี่รถATV, เเละการพายเรือรอบปราสาท 


อัตราค่าเข้าชมแผนที่การเดินทาง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แผนที่การเดินทางปราสาทสัจธรรมCopyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X