ตั๋วเช้าชม ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม PHUKET TRICK EYES MUSEUM

ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม
PHUKET TRICK EYES MUSEUMผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภูเก็ตทริกอายมิวเซียม


Phuket Trickeye Museum พิพิธภัณฑ์ จิตรกรรมภาพวาด 3 มิติ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภูเก็ตแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 40 ล้านบาท พื้นที่ทั้งหมด 3,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสามารถรองรับได้ถึง 200 คนต่อการเข้าชมในแต่ละครั้ง ภาพทั้งหมดถูกสร้างสรรค์โดยจิตรกรชาวเกาหลี เป็นจิตรกรมืออาชีพ มาจากกลุ่มสมาคมจิตรกรสำหรับงานวาดภาพ 3 มิติโดยเฉพาะของเกาหลีใต้ ผลงานที่ผ่านมาคือ ภาพ 3 มิติ ที่พัทยา เชียงใหม่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ใช้ระยะเวลาในการวาดร่วม 3 เดือน เพื่อเนรมิตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นจิตรกรรมบนฝาผนังเสมือนจริง ที่ใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้และทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภูเก็ตทริกอายมิวเซียม
อัตราค่าเข้าชม

แผนที่การเดินทาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X