ITC TR22 ทัวร์ โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ กำแพงหิมะ Snow Wall 4 วัน 3 คืน บิน TR
ITC TR22 ทัวร์ โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ กำแพงหิมะ Snow Wall 4 วัน 3 คืน บิน TR
ทัวร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โอซาก้า
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ ITC TR22
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 24,900 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 24,900 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 24,900 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 24,900 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 32,400 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X