ITC HCX12 ทัวร์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บิน CX
ITC HCX12 ทัวร์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บิน CX
ทัวร์ ฮ่องกง
ฮ่องกง ฮ่องกง ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 12,222
รหัสทัวร์ ITC HCX12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 12,222 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 12,222 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 12,222 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 12,222 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 16,722 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X