ITC XW-T26 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
ITC XW-T26 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
ทัวร์
ไต้หวัน
ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
ไต้หวัน ไทเป
ไต้หวัน ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,988
รหัสทัวร์ ITC XW-T26
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 14,988 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 14,988 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 14,988 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 14,988 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 19,488 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X