NLC NZ90TG ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน 4 คืน บิน TG
NLC NZ90TG ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน 4 คืน บิน TG
ทัวร์ นิวซีแลนด์
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 70,900
รหัสทัวร์ NLC NZ90TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 73,900 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 73,900 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 66,900 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 62,900 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 83,800 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X