BIT MMR031_FD ทัวร์ SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD
BIT MMR031_FD ทัวร์ SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD
ทัวร์ พม่า มัณฑะเลย์
พม่า พม่า ราคาถููก
พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,900
รหัสทัวร์ BIT MMR031_FD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 7,900 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 7,900 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 7,900 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 6,900 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 8,900 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X