ZT RGN06 ทัวร์ HILIGHT OF MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ZT RGN06 ทัวร์ HILIGHT OF MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์ พม่า พม่า ราคาถููก
พม่า

พม่า พม่า ย่างกุ้ง
พม่า พม่า 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,599
รหัสทัวร์ ZT RGN06
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 8,599 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 8,599 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 8,599 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 8,599 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 10,099 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X