BIT BT-JT01_SL ทัวร์ Super Shock!!` พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน บิน SL
BIT BT-JT01_SL ทัวร์ Super Shock!!` พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน บิน SL
ทัวร์ พม่า พม่า ย่างกุ้ง
พม่า พม่า ราคาถููก
พม่า
ราคาเริ่มต้น 4,999
รหัสทัวร์ BIT BT-JT01_SL
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 4,999 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน]   0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X