เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N
เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนามกลาง
ราคาเริ่มต้น 16,588
รหัสทัวร์ TTN : VZDAD11
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 16,588 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 16,588 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 16,588 0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 21,588 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com