จอร์แดน โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม ทะเลสาปเดดซี
จอร์แดน โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม  ทะเลสาปเดดซี
ทัวร์ ตะวันออกกลาง จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 39,990
รหัสทัวร์ VW : VWKU01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนคน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 39,990 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 39,990 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 39,990 0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 47,490 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com