โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์เฉินตู ( 6 )
ZT CTU03 ทัวร์ จีน อุทยานซงผิงโกว T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGOU 5 วัน 3 คืน บิน MU
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : ZT CTU03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
เที่ยว สุดคุ้มไปครั้งเดียว เที่ยวถึง 2 อุทยาน อุทยานซงฟิงโกว - อุทยานหวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศาลเจ้าสามก๊ก
ช้อป -
กิน -
พิเศษ พิเศษ!! ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน CHINA EASTERN
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SSH SH3UCTU18 ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู...ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน บิน 3U
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : SSH SH3UCTU18
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
เที่ยว ภูเขาหิมะซีหลิงซาน - วัดเป้ากั๋ว - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ศูนย์หมีแพนด้า
ช้อป ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจินหลี่
กิน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน SICHUAN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FF CTU033U ต๋ากู่ ปิงซวน เล่อซาน 5 วัน 4 คืน บิน 3U
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : FF CTU033U
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
เที่ยว ต๋ากู่ปิงชวน - อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี - หลวงพ่อโตเล่นซาน - เขาง๊อไบ๊
ช้อป ถนนคนเดินจิ๋นหลี
กิน -
พิเศษ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่อุทยานหิมะ
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน SICHUAN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
FF CTU023U ภูเขาซีหลิง ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน บิน 3U
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : FF CTU023U
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
เที่ยว ภูเขาหิมะหลิงซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - เขาง้อไบ๊
ช้อป ถนนคนเดินจิ๋ยหลี่
กิน -
พิเศษ กิจกรรมลานสกีใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน SICHUAN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
SSH SH3ULXA4 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน บิน 3
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : SSH SH3ULXA4
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
37,999 บาท
เที่ยว ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู
ช้อป ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนโบราณจินหลี่
กิน สมุนไพรจีน
พิเศษ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พัก 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน SICHUAN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
CH CTU-3U มหัศจรรยน์ซินเจียง กานซู่ 8 วัน 7 คืน บิน 3U
เส้นทาง : จีน เฉินตู
รหัสทัวร์ : CH CTU-3U
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
44,999 บาท
เที่ยว อูหลูมู่ฉี - ทูลูฟาน - ตุนหวง - ถ้ำโม่เกา - สระน้ำวงพระจันทร์ - ด่านเจี่ยยวี่กวาน
ช้อป ตลาดบาซาร์
กิน อาหารพื้นเมือง
พิเศษ รวมล่องเรือ
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน SICHUAN AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X