เที่ยวอิตาลีในราคาสุดคุ้ม
 เที่ยวอิตาลีในราคาสุดคุ้ม
ทัวร์ ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ WC : WQR1208P
ระยะเวลา
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
X X X
  2 มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้
X
Smart Hotel หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
  3 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้
CHARME HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  4 ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เซียน่า
HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
  5 เซียน่า – ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet
X
RAMADA , NAPLES หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
  6 เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอี – โรม
IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
  7 โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - ช้อปปิ้งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ
X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้
อาหาร : X   
โรงแรม : Smart Hotel หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้
อาหาร :    
โรงแรม : CHARME HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เซียน่า
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : เซียน่า – ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet
อาหาร :    X
โรงแรม : RAMADA , NAPLES หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอี – โรม
อาหาร :    
โรงแรม : IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - ช้อปปิ้งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยวอิตาลีในราคาสุดคุ้ม

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 พ.ย. 62 - 07 ธ.ค. 62
40,900
40,900
40,900
 
56,800
-
04 - 11 ธ.ค. 62
40,900
40,900
40,900
 
56,800
-
05 - 12 ธ.ค. 62
40,900
40,900
40,900
 
56,800
-
29 ธ.ค. 62 - 25 ม.ค. 63
57,900
57,900
57,900
 
76,800
-
30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
57,900
57,900
57,900
 
76,800
-
14 - 21 ม.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
21 - 28 ม.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
28 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
04 - 11 ก.พ. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
11 - 18 ก.พ. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
18 - 25 ก.พ. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
25 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
03 - 10 มี.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
10 - 17 มี.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
17 - 24 มี.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-
24 - 31 มี.ค. 63
42,900
42,900
42,900
 
57,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com