WINTER IN TBILISI GEORGIA
 WINTER IN TBILISI GEORGIA
ทัวร์ ตะวันออกกลาง จอร์เจีย
ยุโรป ยุโรปเส้นทางอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 44,888
รหัสทัวร์ PV - GEO-WT7D5N-KCGEO-WT7D5N-KC
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 BKK – ALA – TBS
X X X
ASTORIA HOTEL @TBILLISI
  2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - TBILISI
ASTORIA HOTEL @TBILLISI
  3 TBILISI – GORI – KUTAISI
TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI
  4 KUTAISI – BATUMI
WORLD PALACE HOTEL @BATUMI
  5 BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI
ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI
  6 TBILISI - ALMATY
X X
  7 BKK
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : BKK – ALA – TBS
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : ASTORIA HOTEL @TBILLISI

2
สถานที่ : ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - TBILISI
อาหาร :    
โรงแรม : ASTORIA HOTEL @TBILLISI

3
สถานที่ : TBILISI – GORI – KUTAISI
อาหาร :    
โรงแรม : TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI

4
สถานที่ : KUTAISI – BATUMI
อาหาร :    
โรงแรม : WORLD PALACE HOTEL @BATUMI

5
สถานที่ : BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI
อาหาร :    
โรงแรม : ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI

6
สถานที่ : TBILISI - ALMATY
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : BKK
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
WINTER IN TBILISI GEORGIA

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com