คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ
คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ
ทัวร์ ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ราคาเริ่มต้น 6,900
รหัสทัวร์ PB : คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – พระใส – ศาลาแก้วกู่ – หนองคาย
X X
โรงแรม อัศวรรณ หรือเทียบเท่า
  2 หนองคาย – วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – พระใส – ศาลาแก้วกู่ – หนองคาย
อาหาร : X   X
โรงแรม : โรงแรม อัศวรรณ หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : หนองคาย – วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
08 - 09 ก.พ. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
22 - 23 ก.พ. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
14 - 15 มี.ค. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
28 - 29 มี.ค. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
04 - 05 เม.ย. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
25 - 26 เม.ย. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
09 - 10 พ.ค. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-
23 - 24 พ.ค. 63
6,900
6,900
6,900
 
8,700
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com