ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,989
รหัสทัวร์ GS : DAD05
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
X
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  2 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  3 ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  4 ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
อาหาร : X   
โรงแรม : GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
อาหาร :    
โรงแรม : GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
อาหาร :    
โรงแรม : GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com