ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน
ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย  แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 72,900
รหัสทัวร์ CH : ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อีร์คุตสค์
X X X
Courtyard by Marriott หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2 อิร์คุตสค์(โบสถ์คาซาน – โบสถ์ออโทดอก – อนุสรณ์สงคราม) – ลิสต์เวียนกา(พิพิธภัณฑ์ไบคาล)
โรงแรม ลิสต์เวียงกา
  3 ลิสต์เวียงกา (พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy) - เกาะออลฮอน
บนเกาะออลฮอน
  4 เกาะออลฮอน (ตอนเหนือ)
Olkhon หรือเทียบเท่า
  5 เกาะออลฮอน (ตอนใต้)
Port Olkhon หรือเทียบเท่า
  6 เกาะออลฮอน – อีร์คุตสค์(ย่านการค้าถนน 130)
X X X
Courtyard by Marriott หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  7 อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อีร์คุตสค์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Courtyard by Marriott หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2
สถานที่ : อิร์คุตสค์(โบสถ์คาซาน – โบสถ์ออโทดอก – อนุสรณ์สงคราม) – ลิสต์เวียนกา(พิพิธภัณฑ์ไบคาล)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม ลิสต์เวียงกา

3
สถานที่ : ลิสต์เวียงกา (พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy) - เกาะออลฮอน
อาหาร :    
โรงแรม : บนเกาะออลฮอน

4
สถานที่ : เกาะออลฮอน (ตอนเหนือ)
อาหาร :    
โรงแรม : Olkhon หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เกาะออลฮอน (ตอนใต้)
อาหาร :    
โรงแรม : Port Olkhon หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เกาะออลฮอน – อีร์คุตสค์(ย่านการค้าถนน 130)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Courtyard by Marriott หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

7
สถานที่ : อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
28 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63
72,900
72,900
72,900
 
84,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com