ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ SG : SMEU-PS1084
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)
X X X
Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า
  2 โรม - วาติกัน - ปิซ่า (อิตาลี)
Meditur Hotel Pisa หรือเทียบเท่า
  3 ปิซ่า - เวนิส เมสเตร (อิตาลี)
Russott Hotel หรือเทียบเท่า
  4 เวนิส เมสเตร้ - มิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น - ซตันส์ (สวิตเซอร์แลนด์)
Albana Weggis Hotel หรือเทียบเท่า
  5 ลูเซิร์น - กรินเดอร์วาล กรุน - เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
Novotel Dijon Route Des Grands Crus หรือเทียบเท่า
  6 ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส) - City Tour - ช้อปปิ้ง
Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่า
  7 ปารีส (ฝรั่งเศส) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน)
X X
  8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : โรม - วาติกัน - ปิซ่า (อิตาลี)
อาหาร :    
โรงแรม : Meditur Hotel Pisa หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ปิซ่า - เวนิส เมสเตร (อิตาลี)
อาหาร :    
โรงแรม : Russott Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ - มิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น - ซตันส์ (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร :    
โรงแรม : Albana Weggis Hotel หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ลูเซิร์น - กรินเดอร์วาล กรุน - เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
อาหาร :    
โรงแรม : Novotel Dijon Route Des Grands Crus หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส) - City Tour - ช้อปปิ้ง
อาหาร :    
โรงแรม : Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : ปารีส (ฝรั่งเศส) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
31 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63 วันปีใหม่
59,900
59,900
59,900
 
69,400
วันปีใหม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com