มนต์เสน่ห์ อิตาลี
มนต์เสน่ห์ อิตาลี
ทัวร์ ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ SG : SMEU-W51444
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน ประเทศอิหร่าน
X X X
  2 เตหะราน ประเทศอิหร่าน - กรุงโรม ประเทศอิตาลี
X
Art Museo หรือเทียบเท่า
  3 ปราโต้ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - ลุกกา
Best Western Grand Hotel Guinigi หรือเทียบเท่า
  4 ลุกกา - ลา สปาเซีย - ชิงเกวเตรเร่ - เวนิส เมสเตร้
Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่า
  5 เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส - เวนิสเมสเตร้ - ทะเลสาบมิสุริน่า - กอร์ตีนาดัมเปซโซ
Hotel Bellevue Suites & Spa หรือเทียบเท่า
  6 กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ออร์ทิเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่แอลป์ ดิ ซุสเซ่ - เวโรน่า - มิลาน
X
Klima Hotel Milano Fiere หรือเทียบเท่า
  7 มิลาน - เตหะราน ประเทศอิหร่าน
X X
  8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน ประเทศอิหร่าน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เตหะราน ประเทศอิหร่าน - กรุงโรม ประเทศอิตาลี
อาหาร : X   
โรงแรม : Art Museo หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ปราโต้ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - ลุกกา
อาหาร :    
โรงแรม : Best Western Grand Hotel Guinigi หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ลุกกา - ลา สปาเซีย - ชิงเกวเตรเร่ - เวนิส เมสเตร้
อาหาร :    
โรงแรม : Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส - เวนิสเมสเตร้ - ทะเลสาบมิสุริน่า - กอร์ตีนาดัมเปซโซ
อาหาร :    
โรงแรม : Hotel Bellevue Suites & Spa หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ออร์ทิเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่แอลป์ ดิ ซุสเซ่ - เวโรน่า - มิลาน
อาหาร :    X
โรงแรม : Klima Hotel Milano Fiere หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : มิลาน - เตหะราน ประเทศอิหร่าน
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
มนต์เสน่ห์ อิตาลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
18 - 25 พ.ย. 62
39,900
39,900
39,900
 
46,400
-
SOLD OUT
27 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62
39,900
39,900
39,900
 
46,400
-
SOLD OUT
02 - 09 ธ.ค. 62
46,900
46,900
46,900
 
53,400
-
SOLD OUT
04 - 11 ธ.ค. 62
46,900
46,900
46,900
 
53,400
-
SOLD OUT
18 - 25 ธ.ค. 62
46,900
46,900
46,900
 
53,400
-
SOLD OUT
25 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
49,900
49,900
49,900
 
56,400
-
SOLD OUT
08 - 15 ม.ค. 63
45,900
45,900
45,900
 
52,400
-
15 - 22 ม.ค. 63
45,900
45,900
45,900
 
52,400
-
22 - 29 ม.ค. 63
47,900
47,900
47,900
 
54,400
-
29 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63
45,900
45,900
45,900
 
52,400
-
05 - 12 ก.พ. 63
46,900
46,900
46,900
 
53,400
-
12 - 19 ก.พ. 63
46,900
46,900
46,900
 
53,400
-
19 - 26 ก.พ. 63
44,900
44,900
44,900
 
51,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com