มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ BET : BT-VN082_PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
X X
Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  2 ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • เว้ • ล่องแม่น้ำหอม
Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  3 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • ดานัง • บาน่าฮิลล์
Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
  4 บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

2
สถานที่ : ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • เว้ • ล่องแม่น้ำหอม
อาหาร :    
โรงแรม : Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

3
สถานที่ : เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • ดานัง • บาน่าฮิลล์
อาหาร :    
โรงแรม : Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์

4
สถานที่ : บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
20 - 23 ต.ค. 62
14,900
14,900
14,900
 
18,900
-
05 - 08 ธ.ค. 62
14,900
14,900
14,900
 
18,900
-
SOLD OUT
07 - 10 ธ.ค. 62
14,900
14,900
14,900
 
18,900
-
SOLD OUT
20 - 23 ธ.ค. 62
16,900
16,900
16,900
 
20,900
-
26 - 29 ธ.ค. 62
17,900
17,900
17,900
 
21,900
-
27 - 30 ธ.ค. 62
18,900
18,900
18,900
 
22,900
-
28 - 31 ธ.ค. 62
18,900
18,900
18,900
 
22,900
-
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
22,900
-
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
22,900
-
31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
22,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com