มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ TTNN : FDMFM01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
X
XYF Business Hotel หรือเทียบเท่า
  2 เมืองจูไห่-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น
X
Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่า
  3 เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-เมืองจูไห่
XYF Business Hotel หรือเทียบเท่า
  4 เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
อาหาร : X   
โรงแรม : XYF Business Hotel หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เมืองจูไห่-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น
อาหาร :    X
โรงแรม : Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-เมืองจูไห่
อาหาร :    
โรงแรม : XYF Business Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
05 - 08 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
06 - 09 ก.พ. 63
12,888
12,888
12,888
 
16,388
-
12 - 15 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
13 - 16 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
15 - 18 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
19 - 22 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
20 - 23 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
22 - 25 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
26 - 29 ก.พ. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
04 - 07 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
05 - 08 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
07 - 10 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
11 - 14 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
12 - 15 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
14 - 17 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
18 - 21 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
19 - 22 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
21 - 24 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
25 - 28 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
26 - 29 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
28 - 31 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
02 - 05 เม.ย. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
04 - 07 เม.ย. 63
13,888
13,888
13,888
 
17,388
-
10 - 13 เม.ย. 63
18,888
18,888
18,888
 
23,388
-
15 - 18 เม.ย. 63
15,888
15,888
15,888
 
20,388
-
16 - 19 เม.ย. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
18 - 21 เม.ย. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
23 - 26 เม.ย. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
25 - 28 เม.ย. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
29 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
14,888
14,888
14,888
 
19,388
-
07 - 10 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
09 - 12 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
13 - 16 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
16 - 19 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
20 - 23 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
21 - 24 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
23 - 26 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
27 - 30 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-
28 - 31 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
 
15,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com