ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน
ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ ยุโรป ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 89,900
รหัสทัวร์ WC : WPTG0210H : ยุโรปตะวันออก
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – โฮเฮนชวานเกา เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
X
MERCURE HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคียง
  3 การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น – นั่งกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย)
SCALARIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
  4 เซนต์วูฟกัง – ชมเมือง – เมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ
MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  5 เชสกี้ คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า
AMBASSADOR HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  6 ปร้าก – เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซี่โครงหมูเวียนนา
HILTON STADTPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  7 เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวแม่น้ำดานูบ
X
HILTON HOTEL / INTERCONTINENTAL HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  8 คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา
SHERATON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  9 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เวียนนา – เดินทางกลับ
X X
  10 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : มิวนิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – โฮเฮนชวานเกา เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
อาหาร : X   
โรงแรม : MERCURE HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น – นั่งกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย)
อาหาร :    
โรงแรม : SCALARIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : เซนต์วูฟกัง – ชมเมือง – เมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ
อาหาร :    
โรงแรม : MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : เชสกี้ คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า
อาหาร :    
โรงแรม : AMBASSADOR HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : ปร้าก – เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซี่โครงหมูเวียนนา
อาหาร :    
โรงแรม : HILTON STADTPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวแม่น้ำดานูบ
อาหาร :   X  
โรงแรม : HILTON HOTEL / INTERCONTINENTAL HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

8
สถานที่ : คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา
อาหาร :    
โรงแรม : SHERATON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

9
สถานที่ : บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เวียนนา – เดินทางกลับ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com