รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 65,900
รหัสทัวร์ BET : BT-DME05_TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
X X X
IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
  2 มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์
  3 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์
  4 อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ • สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ยอดเขาสแปโรฮิลล์
IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
  5 ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
  6 พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
X
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

2
สถานที่ : มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
อาหาร :    
โรงแรม : PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์

3
สถานที่ : ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์

4
สถานที่ : อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ • สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ยอดเขาสแปโรฮิลล์
อาหาร :    
โรงแรม : IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

5
สถานที่ : ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
อาหาร :    
โรงแรม :

6
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
อาหาร :    X
โรงแรม :

7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
05 - 11 ก.พ. 63
68,900
68,900
68,900
 
74,900
-
12 - 18 ก.พ. 63
68,900
68,900
68,900
 
74,900
-
22 - 28 ก.พ. 63
68,900
68,900
68,900
 
74,900
-
26 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
68,900
68,900
68,900
 
74,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com