รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส
รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ VW : VWQR02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์
X X X
VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
  2 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - อนุสรณ์ WORKER & PEASANT
VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
  3 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนซายาร์ดเย – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต
VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
  4 เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - ช็อปปิ้ง OUTLET VILLAGE - สนามบิน
X
  5 โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

2
สถานที่ : เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - อนุสรณ์ WORKER & PEASANT
อาหาร :    
โรงแรม : VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

3
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนซายาร์ดเย – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

4
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - ช็อปปิ้ง OUTLET VILLAGE - สนามบิน
อาหาร :    X
โรงแรม :

5
สถานที่ : โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
05 - 09 ก.พ. 63
34,900
34,900
34,900
 
40,400
-
22 - 26 ก.พ. 63
34,900
34,900
34,900
 
40,400
-
04 - 08 มี.ค. 63
34,900
34,900
34,900
 
40,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com