รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 43,888
รหัสทัวร์ TTN : VNSVO04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - เมืองชาร์กอร์ส - สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ - นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
X
IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  3 พระราชวังเครมลิน - การแสดงละครสัตว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  4 เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก - โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
  5 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - Outlet Village Pulkovo
PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
  6 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ตลาดอิสมายโลโว่ - ถนนอารบัต
X
IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  7 มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
X X
  8 ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - เมืองชาร์กอร์ส - สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ - นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
อาหาร : X   
โรงแรม : IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน - การแสดงละครสัตว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร :    
โรงแรม : IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

4
สถานที่ : เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก - โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร :    
โรงแรม : PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5
สถานที่ : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - Outlet Village Pulkovo
อาหาร :    
โรงแรม : PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6
สถานที่ : มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ตลาดอิสมายโลโว่ - ถนนอารบัต
อาหาร :    X
โรงแรม : IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

7
สถานที่ : มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com