ลอยกระทงสายตาก แม่สอด เมียวดี
ลอยกระทงสายตาก แม่สอด เมียวดี
ทัวร์ ภาคตะวันตก
ราคาเริ่มต้น 6,200
รหัสทัวร์ B2B : TMTAK-BS002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
X
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
  2 วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม
โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
  3 เที่ยวแม่สอด-เมียวดี-ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
อาหาร :    X
โรงแรม : โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เที่ยวแม่สอด-เมียวดี-ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
ลอยกระทงสายตาก แม่สอด เมียวดี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com