ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Jewel
ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Jewel
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 139,999
รหัสทัวร์ JH : Norwegian Jewel_Alaska Cruise
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเทิล
X X X
  2 ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ – ซีวาร์ด – ล่องเรือสำราญ NCL Jewel
ห้องพักบนเรือสำราญ
  3 ล่องชมฮับบาร์ด เกรเซอร์ (Cruise Hubbard Glacier)
ห้องพักบนเรือสำราญ
  4 ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท รัฐอลาสก้า
ห้องพักบนเรือสำราญ
  5 จูโน่ รัฐอลาสก้า
ห้องพักบนเรือสำราญ
  6 สแกกเวย์ รัฐอลาสก้า
ห้องพักบนเรือสำราญ
  7 เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
ห้องพักบนเรือสำราญ
  8 ล่องทะเลใน (Cruise Inside Passage)
ห้องพักบนเรือสำราญ
  9 แวนคูเวอร์, แคนาดา
X
  10 เมืองแวนคูเวอร์
X X X
  11 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเทิล
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ – ซีวาร์ด – ล่องเรือสำราญ NCL Jewel
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

3
สถานที่ : ล่องชมฮับบาร์ด เกรเซอร์ (Cruise Hubbard Glacier)
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

4
สถานที่ : ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท รัฐอลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

5
สถานที่ : จูโน่ รัฐอลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

6
สถานที่ : สแกกเวย์ รัฐอลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

7
สถานที่ : เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

8
สถานที่ : ล่องทะเลใน (Cruise Inside Passage)
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

9
สถานที่ : แวนคูเวอร์, แคนาดา
อาหาร :    X
โรงแรม :

10
สถานที่ : เมืองแวนคูเวอร์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

11
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Jewel

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
16 - 27 พ.ค. 63 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
139,999
139,999
139,999
 
184,999
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com