สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง
สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง
ทัวร์ ภาคเหนือ
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ B2B : : TMHGN-PG001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-ปาย-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-แม่ฮ่องสอน-พระธาตุดอยกองมู
X
โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
  2 ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-วัดจองคำ-จองกลาง-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-ภูโคลน-ปาย-พระธาตุแม่เย็น
ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
  3 สะพานประวัติศาสตร์-Coffee in Love-ห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์ -ของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-ปาย-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-แม่ฮ่องสอน-พระธาตุดอยกองมู
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-วัดจองคำ-จองกลาง-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-ภูโคลน-ปาย-พระธาตุแม่เย็น
อาหาร :    
โรงแรม : ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สะพานประวัติศาสตร์-Coffee in Love-ห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์ -ของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com