สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ทัวร์ เอเชีย อินโด บาหลี
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ BET : BT-BAL01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
X X
Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานบาหลี
  2 วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - ตีร์ตากังกา
UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี
  3 นาขั้นบันได - บาหลี สวิงค์ - ร้าน Starbucks - วัดบราตัน - ประตูฮันดารา - ระบำเกอจัก
UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี
  4 วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบิน - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานบาหลี

2
สถานที่ : วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - ตีร์ตากังกา
อาหาร :    
โรงแรม : UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี

3
สถานที่ : นาขั้นบันได - บาหลี สวิงค์ - ร้าน Starbucks - วัดบราตัน - ประตูฮันดารา - ระบำเกอจัก
อาหาร :    
โรงแรม : UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี

4
สถานที่ : วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบิน - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com