ส่งท้ายลมหนาวที่เกาหลี
ส่งท้ายลมหนาวที่เกาหลี
ทัวร์ เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ ST : BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
X
SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  3 สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนามู- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
X
GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  5 ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
อาหาร : X   
โรงแรม : SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

3
สถานที่ : สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

4
สถานที่ : น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนามู- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
อาหาร :    X
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

5
สถานที่ : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ส่งท้ายลมหนาวที่เกาหลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
01 - 05 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
22,900
-
03 - 07 ก.พ. 63
16,900
16,900
16,900
 
21,900
-
05 - 09 ก.พ. 63
18,900
18,900
18,900
 
23,900
-
07 - 11 ก.พ. 63
19,900
19,900
19,900
 
24,900
-
09 - 13 ก.พ. 63
16,900
16,900
16,900
 
21,900
-
11 - 15 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
22,900
-
13 - 17 ก.พ. 63
18,900
18,900
18,900
 
23,900
-
15 - 19 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
22,900
-
17 - 21 ก.พ. 63
16,900
16,900
16,900
 
21,900
-
SOLD OUT
19 - 23 ก.พ. 63
18,900
18,900
18,900
 
23,900
-
SOLD OUT
21 - 25 ก.พ. 63
18,900
18,900
18,900
 
23,900
-
23 - 27 ก.พ. 63
16,900
16,900
16,900
 
21,900
-
25 - 29 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
22,900
-
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
23,900
-
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
17,900
17,900
17,900
 
22,900
-
01 - 05 มี.ค. 63
15,900
15,900
15,900
 
20,900
-
03 - 07 มี.ค. 63
15,900
15,900
15,900
 
20,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com