อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย
อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย
ทัวร์ ยุโรป ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ VTG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  3 บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง
X
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  4 บากู - ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า-ทบิลิซี่
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  5 ทบิลิซี่-อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี่
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  6 ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้า-ป้อมนาริกาลา-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบิน- กรุงเคียฟ (ยูเครน)
X X
  7 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง
อาหาร :    X
โรงแรม : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4
สถานที่ : บากู - ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า-ทบิลิซี่
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

5
สถานที่ : ทบิลิซี่-อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี่
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

6
สถานที่ : ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้า-ป้อมนาริกาลา-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบิน- กรุงเคียฟ (ยูเครน)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
06 - 12 ธ.ค. 62
45,900
45,900
45,900
 
53,900
-
20 - 26 ธ.ค. 62
49,900
49,900
49,900
 
57,900
-
27 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
49,900
49,900
49,900
 
57,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com