อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ WC : WTG0109J
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม-เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
X
Wall Art Hotel / Charme Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง
  3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  4 เมสเตร้ – โคโม - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
X
City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  5 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
Ibis Dijon Hotel / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  6 ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
Best Western Hotel CDG Airport ที่พักระดับใกล้เคียง
  7 ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
X X
Best Western Hotel CDG Airport ที่พักระดับใกล้เคียง
  8 ปารีส – กรุงเทพฯ
X X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม-เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
อาหาร : X   
โรงแรม : Wall Art Hotel / Charme Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
อาหาร :    
โรงแรม : Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : เมสเตร้ – โคโม - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
อาหาร :    X
โรงแรม : City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร :    
โรงแรม : Ibis Dijon Hotel / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พักระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
อาหาร :    
โรงแรม : Best Western Hotel CDG Airport ที่พักระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม : Best Western Hotel CDG Airport ที่พักระดับใกล้เคียง

8
สถานที่ : ปารีส – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
14 - 22 พ.ย. 62
63,900
63,900
63,900
 
81,800
-
16 - 24 พ.ย. 62
63,900
63,900
63,900
 
81,800
-
21 - 29 พ.ย. 62
63,900
63,900
63,900
 
81,800
-
23 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
63,900
63,900
63,900
 
81,800
-
28 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62
63,900
63,900
63,900
 
81,800
-
01 - 09 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-
02 - 10 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-
03 - 11 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-
04 - 12 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-
05 - 13 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-
06 - 14 ธ.ค. 62
65,900
65,900
65,900
 
83,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com